يکشنبه, 6 خرداد 1403
اطلاعات تماس باشهرداری

تلفنخانه شهرداری کمالشهر:

34703794

34703795

34713839

34713837

34713366

روابط عمومی :

34705453

کدپستی :

3199837491

آدرس:

استان البرز- شهرستان کرج- کمالشهر-بلوار شهرداری- شهرداری کمالشهر

**********************************

شورای اسلامی کمالشهر:

34713111

34713112

34713113

فکس:

3470200

آدرس:

کمالشهر-بلوار شورا -خیایان اول شرقی -جنب سالن ورزشی ولایت

کدپستی:

3199683347

***********************************

سازمان حمل و نقل همکانی کمالشهر:

34809097

آدرس:

کمالشهر -خرمدشت - میثم 3 نیلوفر2-جنب بوستان محله ای 

***********************************

معاونت خدمات شهری شهرداری کمالشهر:

34703470 - 137

ناحیه خرمدشت : 34809595

ناحیه پیشاهنگی :34715201

*********************************

شماره های تماس باآتش نشانی :

34703919-34703900-125

ایستگاه خرمدشت :34808844 

ایستگاه پیشاهنگی:34814700

************************************

فضای سبز شهرداری کمالشهر:

34713232

 

 

 

 

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0